Steeds meer mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dit komt deels doordat ze liever in hun eigen vertrouwde omgeving blijven en deels door de politieke ontwikkelingen op gebied van zorg. Een groot gedeelte van deze mensen heeft hierbij enige vorm van ondersteuning nodig. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld door de thuiszorg of mantelzorgers worden gegeven, maar ook allerlei verschillende hulpmiddelen en technologische snufjes kunnen hier een helpende hand bij bieden.

Met het project ZorgThuis willen we inspelen op deze ontwikkelingen door een praktijksituatie te creëren. Studenten leren hier waar ze in de toekomst in hun beroeps- en privéleven mee te maken krijgen en aan de andere kant worden professionals, cliënten en mantelzorgers geïnformeerd over wat er allemaal mogelijk is. In het ZorgThuis laten wij zien hoe deze (technologische) hulpmiddelen kunnen worden ingezet. Ook willen we bezoekers daarnaast informeren over wat er allemaal mogelijk is. Het ZorgThuis is volledig gerealiseerd en ingericht met hulp van de studenten van Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. In het ZorgThuis zijn veel verschillende hulpmiddelen te vinden, van alarmering tot een speciaal ontwikkelde tablet voor ouderen.